بلاگ

تازه‌ترین مطالب

امنیت چیست؟

امن‌سازی زیرساخت، شامل مجموعه‌ای از ابزار، روش‌ها و تجربیات بهینه می‌باشد که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری تجهیزات زیرساخت، سیستم‌عامل‌ها، نرم‌افزارهای کاربردی و سایر سامانه‌ها در برابر تهدیدات سایبری است. با امن‌سازی زیرساخت، مخاطرات سازمان‌ها در برابر تهدیدات سایبری به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و مهاجمین و بدافزارها فرصت کمتری برای اجرای حملات موفق خواهند داشت.
امن‌سازی زیرساخت، شامل مجموعه‌ای از ابزار، روش‌ها و تجربیات بهینه می‌باشد که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری تجهیزات زیرساخت، سیستم‌عامل‌ها، نرم‌افزارهای کاربردی و سایر سامانه‌ها در برابر تهدیدات سایبری است. با امن‌سازی زیرساخت، مخاطرات سازمان‌ها در برابر تهدیدات سایبری به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و مهاجمین و بدافزارها فرصت کمتری برای اجرای حملات موفق خواهند داشت.

امنیت چیست؟

امن‌سازی زیرساخت، شامل مجموعه‌ای از ابزار، روش‌ها و تجربیات بهینه می‌باشد که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری تجهیزات زیرساخت، سیستم‌عامل‌ها، نرم‌افزارهای کاربردی و سایر سامانه‌ها در برابر تهدیدات سایبری است. با امن‌سازی زیرساخت، مخاطرات سازمان‌ها در برابر تهدیدات سایبری به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و مهاجمین و بدافزارها فرصت کمتری برای اجرای حملات موفق خواهند داشت.

امنیت چیست؟

امن‌سازی زیرساخت، شامل مجموعه‌ای از ابزار، روش‌ها و تجربیات بهینه می‌باشد که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری تجهیزات زیرساخت، سیستم‌عامل‌ها، نرم‌افزارهای کاربردی و سایر سامانه‌ها در برابر تهدیدات سایبری است. با امن‌سازی زیرساخت، مخاطرات سازمان‌ها در برابر تهدیدات سایبری به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و مهاجمین و بدافزارها فرصت کمتری برای اجرای حملات موفق خواهند داشت.

امنیت چیست؟

امن‌سازی زیرساخت، شامل مجموعه‌ای از ابزار، روش‌ها و تجربیات بهینه می‌باشد که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری تجهیزات زیرساخت، سیستم‌عامل‌ها، نرم‌افزارهای کاربردی و سایر سامانه‌ها در برابر تهدیدات سایبری است. با امن‌سازی زیرساخت، مخاطرات سازمان‌ها در برابر تهدیدات سایبری به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و مهاجمین و بدافزارها فرصت کمتری برای اجرای حملات موفق خواهند داشت.